Automated Infrastructure - OCG's Challenging Products (P6)

Automated Infrastructure - OCG's Challenging Products (P6)
Infrastructure Management System | Image Source

Automated infrastructure (Infra-as-code)

Sau nhiều năm vận hành hệ thống, từ các sản phẩm Beeketing tới ShopBase, OCG đã đúc kết được một kinh nghiệm rất quan trọng đó là để đảm bảo được hệ thống ổn định, infrastructure cần được xây dựng và maintain một cách tự động.

Hệ thống hạ tầng là nền tảng cho mọi hoạt động của một doanh nghiệp. Nó bao gồm các yếu tố như máy chủ, mạng, lưu trữ, bảo mật,... Việc vận hành hệ thống hạ tầng thủ công đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đồng thời dễ dẫn đến sai sót.

Tự động hóa hạ tầng (Infra-as-code) là giải pháp giúp giải quyết những vấn đề này. Với Infra-as-code, các cấu hình hạ tầng được thể hiện dưới dạng code, thay vì thực hiện thủ công bằng giao diện người dùng. Điều này giúp việc xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng trở nên đơn giản, hiệu quả và an toàn hơn.

Tự động hóa hạ tầng mang lại nhiều ưu điểm cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Hiệu quả: Tự động hóa giúp tăng cường hiệu suất và giảm thời gian triển khai, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu mới. Đặc biệt, các devops teams vận hành sẽ rất nhanh chóng: training người mới, monitor các thay đổi, quản lý resources, tối ưu chi phí…
  • Minh bạch: Hệ thống tự động hóa cung cấp dữ liệu minh bạch và chi tiết, giúp theo dõi và phân tích hiệu suất hệ thống.
  • Giảm sai số: Loại bỏ sai sót do con người, làm giảm nguy cơ sự cố và tăng tính ổn định của cơ sở hạ tầng.
  • Tăng tính bảo mật cho hệ thống: Tự động hóa giúp giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật do con người gây ra.

OCG đã xây dựng được một số tính năng chính cho hệ thống Infra-as-code, tuy nhiên, vẫn còn nhiều các thành phần, tính năng trong danh sách trên vẫn cần được bổ sung vào hệ thống để đơn giản hóa quá trình vận hành hơn nữa.

Người xây dựng sản phẩm Infra-as-code không chỉ đòi hỏi các kiến thức sâu về hạ tầng, tương tác với các nền tảng Cloud, mà còn phải hiểu rất sâu về cách ShopBase system hoạt động để có thể thiết kế và hoàn thiện được hệ thống Infra-as-code tại OCG.